• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg

Burmistrz Supraśla podpisał Umowę z PKS Nova na przejazdy autobusowe z 50% zniżką na trasie Supraśl - Białystok - Supraśl

We czwartek 13 stycznia 2022 r. na Sali Narad Urzędu Miejskiego w Supraślu została podpisana umowa na przejazdy z 50% zniżką autobusami PKS Nova na trasie Supraśl - Białystok - Supraśl. Umowa została podpisana ze strony Gminy Supraśl przez Burmistrza Supraśla dr Radosława Dobrowolskiego, zaś ze strony przewoźnika przez Prezesa Zarządu PKS Nova Pana Marcina Doliasza.

Z inicjatywą ustanowienia ulg na przejazdy autobusami wystąpiła Rada Seniorów Gminy Supraśl. Podpisana Umowa uprawnia emerytów, rencistów i osoby z niepełnosprawnościami do zakupu jednorazowego biletu z 50% zniżką na trasie przejazdu pomiędzy Supraślem a Białymstokiem autobusami PKS Nova. Warunkiem zakupu biletu ulgowego jest okazanie kierowcy w autobusie, lub w okienku kasowym na Dworcu Autobusowym w Białymstoku legitymacji emeryta / rencisty lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Zwróćmy uwagę, że nowa ulga wpisuje się w koszyk funkcjonujących już od kilku lat kart ulgowych uprawniających do zakupu biletu miesięcznego. Dzisiaj podpisana Umowa uprawnia do zakupu biletu jednorazowego i z tej ulgi mogą korzystać osoby z wyżej wymienionych grup społecznych również spoza Gminy Supraśl. Tak więc zapraszamy do korzystania ze zniżkowych przejazdów osoby odwiedzające Miasto i Uzdrowisko Supraśl.

informacje i zdjęcia pochodzą ze strony : https://suprasl.pl/index.php