• 1s.jpg
 • 2s.jpg
 • 2ss.jpg
 • 3ss.jpg
 • 4s.jpg
 • 5ss.jpg
 • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

Koronawirus-komunikat

KOMUNIKAT

BURMISTRZA SUPRAŚLA

Z DNIA 15.06.2020 r.

 

sprawie wznowienia działalności Klubu Senior + w gminie Supraśl

 

 

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu Burmistrza Supraśla z dnia 26.05.2020 r. w sprawie wznowienia placówek „Klubu Senior +” z dniem 15.06.2020 r. Burmistrz Supraśla informuje o zmianie terminu wznowienia działalności Klubów Senior +.

W obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z licznymi wzrostami zachorowań na COVID -19 w ostatnim czasie oraz zważywszy na fakt ,iż osoby starsze naszej gminy są w kręgu najbardziej podatnym na zachorowania i zagrożenie dlatego też w trosce o Seniorów Gminy Supraśl wstępnie ustala się termin na wznowienie działalności „Klubów Seniora” na dzień 01.07.2020 r.

Wszelkie zmiany dotyczące wznowienia działalności powyższych placówek będą ogłaszane kolejnymi komunikatami Burmistrza Supraśla.

 


 

KOMUNIKAT

 

Prezydium Rady Seniorów gm. Supraśl na posiedzeniu w dn. 26.05.2020 r. po zapoznaniu się z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dn. 21.02.2020 r. nr PS-V.9421.18.2020.AM zawierającym „Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego’’przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej podjęło uchwałę o wznowieniu działalności placówek wsparcia dziennego, Klubu Seniora+ z dniem 15.06.2020 r. lub później.

 

Krzysztof Wolfram

Przewodniczący Rady Seniorów

 

   Wsparcie dla seniorów - strona Gminy Supraśl (kliknij)

Osoby starsze, niepełnosprawne albo obłożnie chore, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub sąsiadów w dokonaniu zakupów żywności, leków czy też w załatwieniu innych ważnych spraw, mogą skorzystać z pomocy specjalnego zespołu utworzonego przez Gminę Supraśl i Grupę Ratowniczą Nadzieja.

Osoby które od poniedziałku do piątku zadzwonią w godzinach 7.30-15.30 pod numer tel. 85 7132764 lub 85 7132771 uzyskają pomoc.

Poinformuj osoby zainteresowane o tej formie wsparcia!

Przekaż informację osobom w potrzebie !!!

 

 

 

KORONAWIRUS- KOMUNIKAT- 2

 

Rada Seniorów Gminy Supraśl, która zawiesiła czasowo swoją normalną działalność, organizuje sieć dyżurów telefonicznych służących kontaktami ze społecznością senioralną Gminy na czas pandemii koronawirusa w Polsce.

Członkowie Rady Seniorów (lista w załączeniu) będą przyjmować telefony we wszystkie dni tygodnia w godz: 1500 -1900 zgłoszenia dotyczące potrzeb seniorów

 

 • a) codziennego zaopatrzenia
 • b) zakupu lekarstw
 • c) potrzeb bytowych
 • d) awarii urządzeń domowych
 • e) innych ważnych życiowych problemów

 

Członkowie Rady Seniorów nie będą (bo nie mogą) załatwiać tych spraw osobiście, będą je przekazywali na bieżąco Urzędowi Miasta w Supraślu i jego Filii w Zaściankach, MOPS w Supraślu, CARITAS w Supraślu, właściwym terytorialnie parafiom, przychodniom lekarskim ewentualnie Policji i Straży Pożarnej.

Z tej racji, że działanie Rady Seniorów ma charakter czysto społeczny prosimy o zwracanie się do osób z listy tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

Lista dyżurujących Rady Seniorów Gminy Supraśl

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon

Miejscowość

1

Bożena Chmielewska

512 228 758

Ogrodniczki

2

Halina Chodakowska

510 264 078

Grabówka

3

Jadwiga Kochanowska

533 910 685

Karakule

4

Nina Kubajewska

514 540 742

Grabówka

5

Genowefa Obuchowicz

604 525 191

Supraśl

6

Weronika Roszkowska

698 591 629

Supraśl

7

Anna Rodzik

668 982 989

Supraśl

8

Jadwiga Romanowska

664 345 373

Supraśl

9

Edward Sawicki

516 012 509

Supraśl

10

Kazimierz Sikora

502 311 555

Supraśl

11

Stanisława Szypluk

721 743 044

Supraśl

12

Barbara Wolfram

661 898 854

Supraśl

13

Krzysztof Wolfram

788 870 780

784 722 418

Supraśl

W/w osoby dyżurują od 25.03.2020 do odwołania we wszystkie dni tygodnia w godz.15:00-19:00

 

Ważniejsze telefony dla Seniorów

 

 

1

Zespół Gminy Supraśl i Ratowniczej Grupy „NADZIEJA” (dyżur pon.-pt. 7:30-15:30)

85 713 27 64

85 713 27 71

2

Urząd Miasta Filia W Zaściankach

85 733 38 40

3

MOPS w Supraślu (codziennie do 19:00)

507 457 428,511 302 473

4

MOPS Filia Zaściankach (codziennie do 19:00)

518 988 803

5

NZOZ „MEDMAL”

85 718 34 70

6

SUP MED”Centrum Medycyny Rodzinnej

85 718 35 23

7

Posterunek Policji w Supraślu

85 670 41 63 lub 112

8

Posterunek Policji w Zaściankach

85 670 41 80 lub 112

     

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Seniorów Gminy Supraśl

Krzysztof Wolf


 

KOMUNIKAT-1

 

 

Rada Seniorów Gminy Supraśl podjęła w dn.11.03.2020 r uchwałę o czasowym zawieszeniu do odwołania działań bezpośrednich Rady t.j.spotkań, posiedzeń, dyżurów, szkoleń, wykładów, wycieczek krajowych i zagranicznych oraz innych form zewnętrznej działalności publicznej.

 

Zdrowie i życie,szczególnie nas będących w grupie najwyższego ryzyka zarażenia koronawirusem jest najważniejsze.

Zwracamy się z apelem do wszystkich seniorów w Gminie Supraśl o ostrożność i roztropność w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Zwracamy się do rodzin, znajomych, sąsiadów i instytucji publicznych w Gminie o pomoc seniorom w podstawowych czynnościach życiowych, a w szczególności przy zakupach, wizytach u lekarza, na poczcie, bankach i innych obiektach użyteczności publicznej.

 

 Bądźmy Razem !!                             

 

Krzysztof Wolfram                               

Przewodniczący Rady Seniorów                      

Gminy Supraśl                                 

  Please publish modules in offcanvas position.