• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

Seniorzy dziś, jutro.

Aktualne problemy seniorów z chorobami przewlekłymi.

W dniu 13 października 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl. Na posiedzenie zaproszeni zostali:

Burmistrz Supraśla – Radosław Dobrowolski

Centrum Pomocy Caritas – ks. Jerzy Sęczek

Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia – Marek Masalski

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Barbara Szutko

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja o aktualnych problemach związanych z pomocą charytatywną dla osób przewlekle chorych. Spotkanie dotyczyło problemu opieki nad osobami starszymi, chorymi.

Na wstępie Pani Nina Kubajewska opowiedziała o swoich osobistych, ciężkich przeżyciach w trakcie opieki nad swoją matką. Zdaniem Pani Niny największym problemem opieki długoterminowej jest brak informacji od lekarzy rodzinnych o możliwościach uzyskania pomocy. Ponadto dodała, że należy zmienić formę świadczonych usług. W chwili obecnej można skorzystać z pomocy pielęgniarki oraz rehabilitanta. Bardzo często jednak osoba chora potrzebuje szerszego wsparcia np. geriatry, logopedy, rehabilitanta, psychologa. Ponadto należałoby zwiększyć liczbę limitów przyjęć dla firm oferujących usługi, ponieważ kolejki są bardzo długie.

 

Burmistrz Supraśla zaproponował, aby wspólnie opracować ulotkę, plakat na której będą informacje o formach pomocy chorym paliatywnie.

Pani Barbara Wolfram zaproponowała, aby taką informację w następnej kolejności wywiesić w przychodniach lekarskich.

Burmistrz Supraśla wyszedł z propozycją, aby zorganizować kurs przygotowujący wybrane, chętne osoby do opieki nad osobami starszymi pod względem psychologicznym, geriatrycznym.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Barbara Szutko podziękowała księdzu Jerzemu Sęczek za bardzo dobrą współpracę i ogromne zaangażowanie na rzecz pracy ośrodka. Poinformowała również o formach pomocy dostępnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie: usługi opiekuńcze oraz pomoc lekowa. Dodała, że z pomocy lekowej korzysta w chwili obecnej około 100 osób w naszej gminie.

Ksiądz Jerzy Sęczek poinformował o możliwości wypożyczenia z Caritasu sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek itp.

Pan Marek Masalski zaproponował formę samopomocy – aby młodsi seniorzy pomagali starszym na taka formę pomocy wszyscy uczestnicy spotkania się zgodzili i zobowiązali się ją promować w klubach, na spotkaniach oraz w środkach masowego przekazu.

W roku 2023 zostanie zaprojektowana podstrona na której zamieszczane będą wszystkie istotne informacje dla każdego obłożnie chorego seniora i ich opiekunów.

tekst Anna Iwaniuk

zdjęcia Genowefa Obuchowicz

 

    Please publish modules in offcanvas position.