• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

 Spotkanie on-line

Spotkanie on-line

 Ustalenia i wnioski po spotkaniu on-line Rady Seniorów 

z Panem Radosławem Dobrowolskim Burmistrzem Supraśla  w dniu 26.11.202

 

1.Materiały dotyczące projektów, wniosków i programów, w tym  zaproszenia na Sesje Rady Gminy Supraśl i jej Komisje

   przygotowywane przez Urząd Gminy będą na bieżąco udostępniane Radzie Seniorów Gminy Supraśl

 

2.Rada Seniorów została zaproszona do prac związanych z tworzeniem i zagospodarowaniem obszaru rekreacyjno-turystycznego

   na terenach leśnych i nie tylko w ramach Leśnego Parku Uzdrowiskowego.

 

3.Rada Seniorów została zaproszona do udziału w kształtowaniu programu i jego realizacji w ramach działalności Nowej Biblioteki,

  w części dotyczącej pracowni plastycznej /np. garncarskiej/

 

4.Uzgodniono potrzebę odbycia wspólnej sesji Rady Seniorów GS z Lasami Państwowymi i Parkiem Krajobrazowym Puszczy

  Knyszyńskiej na temat roli obszarów leśnych, gospodarczych i ochronnych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji osób starszych.

 

5.Opiniowanie budżetu Gminy w części poświęconej polityce senioralnej, w tym MOPS-u będzie stałym elementem działalności Rady

  Seniorów GS i integralną częścią uzgodnień z Gminą ze szczególnym uwzględnieniem projektów i programów

  socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno-turystycznych i szkoleniowo-edukacyjnych dotyczących seniorów.

 

6.Rada Seniorów GS będzie monitorować proces tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego ,a szczególnie na obszarze

  Grabówki, Zaścianek i Sobolewa pod kątem lokalizacji inwestycji na potrzeby społeczności senioralnej

 

7. Do rozważenia jest wprowadzenie dla emerytów i rencistów mieszkających w Supraślu i okolicy 50% zniżki na przejazdy

  autobusem PKS. Takie zniżki obowiązują w BKM i korzysta z nich część emerytów i rencistów z gminy Supraśl.

 

8.Do czasu ustania zagrożenia pandemią koronawirusa podstawową formą aktywności Rady Seniorów będzie forma spotkań

  organizowanych zdalnie w systemie zoom

 

9.Informacja ze spotkania wraz z ustaleniami zostanie opublikowana w mediach publicznych Gminy oraz Rady Seniorów Gminy

   Supraśl

 

28.11.2020 Krzysztof Wolfram

    Please publish modules in offcanvas position.