• 1s.jpg
 • 2s.jpg
 • 2ss.jpg
 • 3ss.jpg
 • 4s.jpg
 • 5ss.jpg
 • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

Spotkania na platformie zoom

          W dniu 18 marca 2021 roku odbyło się w trybie on-line posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl z udziałem Burmistrza Supraśla dr Radosława Dobrowolskiego. W spotkaniu wzięło udział 10 członków Rady, przewodniczył Krzysztof Wolfram.

W trakcie obrad omawiano wiele aspektów życia seniorów w Gminie i przyjęto, po dyskusji, dwie ważne uchwały:

     1. Pierwsza dotyczyła korekty dotychczasowych opłat ponoszonych przez emerytów i rencistów za przejazd na trasie Białystok- Supraśl, polegającej na udzieleniu 50% zniżki dla wszystkich emerytów i rencistów poniżej 70 roku życia ( 70-latkowie mają przejazdy bezpłatne). Wystąpienie w tej sprawie Rady Seniorów do Rady Miejskiej w Supraślu, z poparciem pana Burmistrza, zostanie napisane jeszcze w tym miesiącu.

     2. Rada Seniorów Gminy Supraśl przyjęła zaproszenie Burmistrza Supraśla do prac koncepcyjnych nad utworzeniem Leśnego Parku Uzdrowiskowego w strefie „A” Uzdrowiska Supraśl.

Przewodniczący Rady Seniorów Krzysztof Wolfram

 

            Protokół

z posiedzenia Rady Seniorów Gminy Supraśl z dnia 18 marca 2021 roku.

 

Posiedzenie odbyło się w trybie on-line (aplikacja zoom) w godzinach 20.00-22.00.

W posiedzeniu udział wzięło 10 członków Rady (lista w załączeniu), przewodniczył Krzysztof Wolfram. Uczestniczył w nim również pan dr Radosław Dobrowolski, Burmistrz Supraśla.

Spotkanie odbyło się według następującego programu:

1. Problemy komunikacji publicznej w Gminie Supraśl i możliwości zmian w opłatach dla emerytów i rencistów poniżej 70 roku życia.

2. Zadania Rady Seniorów Gminy Supraśl w ramach prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Supraśla i Zaścianek.

3. Sprawy różne.

 

Program spotkania został przyjęty jednogłośnie- 10 głosów „za”.

 

Ad.1.

Rada Seniorów Gminy Supraśl wystosuje pismo do Rady Miejskiej w Supraślu o dokonanie korekty dotychczasowych opłat ponoszonych przez emerytów i rencistów poniżej 70 roku życia na liniach przewozowych Białystok-Supraśl polegającej na uchwaleniu 50% zniżki dla wszystkich uprawnionych. Prawo do korzystania ze 100% zniżki dla osób powyżej 70 roku życia pozostaje bez zmian. Postulujemy, żeby to rozwiązanie zostało wprowadzone jak najszybciej. Pan Burmistrz zobowiązał się do poparcia naszej inicjatywy i przeprowadzenia analizy finansowej kosztów wprowadzenia tej zniżki.

Ad.2

Pan Burmistrz Supraśla zaproponował Radzie Seniorów bezpośredni udział w pracach koncepcyjnych na rzecz utworzenia Leśnego Parku Uzdrowiskowego w strefie „A” Uzdrowiska Supraśl, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych. W tym celu zwołał na dzień 26 marca 2021 (piątek) na godzinę 12.00 spotkanie zainteresowanych tematem instytucji i osób. Radę mają reprezentować: Krzysztof Wolfram, Genowefa Obuchowicz, Jadwiga Romanowicz i Krzysztof Sikora i Barbara Wolfram.

Omawiano również potrzeby seniorów w Grabówce i Zaściankach, które należy uwzględnić przy tworzeniu planu zagospodarowania. Propozycją seniorów jest wykupienie działki w Zaściankach (obok cerkwi) i wybudowanie tam centrum kultury, w który mieściły by się pomieszczenia biblioteki, Klubu Seniora, domu kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na chwilę obecną mieszkańcy Grabówki, Zaścianek nie mają miejsca, gdzie mogą się spotkać, zorganizować zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nie mają biblioteki. Pomieszczenie wynajmowane na potrzeby Klubu Seniora bardzo dużo kosztuje i jest już na dzień dzisiejszy za małe.

Ad.3

 • Anna Rodzik zwróciła uwagę pana Burmistrza na pilną potrzebę uporządkowania terenów przyległych do ulicy Krasny Las wykorzystywanych dla celów rekreacyjne głównie prze turystów odwiedzających Supraśl. Po zimie teren ten wygląda bardzo źle i z pewnością nie jest wizytówką miasta;

 • Anna Rodzik zwróciła również uwagę na zalegające na chodnikach psie odchody. Pytała czy nie ma możliwości przymuszenia właścicieli posesji do sprzątania? Pan Burmistrz stwierdził, że nie ma straży miejskiej, nie ma instrumentów zmuszenia do utrzymania porządku na chodnikach, zaproponował rozmowy z sąsiadami, zachęcające do utrzymania porządku;

 • Krzysztof Wolfram zaapelował o zbudowanie wiaty na przystanku autobusowym Podsupraśl. Nie ma tam nawet ławeczki, a z tego przystanku korzystają głównie seniorzy. Pan Burmistrz zapisał tę sprawę do załatwienia.

 • Krzysztof Sikora prosił o uaktualnienie na stronie internetowej Gminy rozkłady jazdy autobusów. Obecnie wisi jeszcze rozkład Vojagera, który od dawna nie jeździ do Supraśla.

 • Bożena Chmielewska pytała od kiedy autobusy będą zajeżdżać do Szpitala Uzdrowiskowego. Są w rozkładzie jazdy 3 takie kursy, ale autobusy dojeżdżają tylko do ulicy Cegielnianej. Pan Burmistrz odpowiedział, że autobusy nie mogą jeździć do Szpitala, bo nie maja możliwości zawrócenia, nie ma tam pętli i dopóki pętli nie będzie, autobusy kończą bieg na Cegielnianej.

 • Pan Burmistrz zasygnalizował możliwość powstania klastra między gminami Supraśl, Krynki, Czarna Białostocka, Szudziałowo i Sokółka w celu pozyskania funduszy unijnych na montowanie „fotovoltaiki”.

Na tym spotkanie z panem Burmistrzem zostało zakończone.

Bożena Chmielewska przypomniała o wypełnieniu ankiet dla Ośrodka Wspierania Rad Seniorów, zgłoszenia swojego akcesu na spotkanie projektu „Masz Głos” a także udziału w szkoleniu na temat pisania wniosków w celu pozyskania funduszy norweskich.

Ustalono następne spotkanie Rady na dzień 31 marca 2021 roku o godzinie 20.00.

Na tym spotkanie i protokół zakończono.

 

Przewodniczył i protokołował

Krzysztof Wolfram

 

 

  Please publish modules in offcanvas position.