• 1s.jpg
  • 2s.jpg
  • 2ss.jpg
  • 3ss.jpg
  • 4s.jpg
  • 5ss.jpg
  • 5sss500x.jpg

Wybierz swój język

I PODLASKI KONGRES RAD SENIORÓW

I Podlaski Kongres Rad Seniorów 2-3 września 2020r (kliknij)

I Kongres Rad Seniorów 

W dniach 2-3.09.2020r. miał miejsce I Kongres Rad Seniorów Woj. Podlaskiego. To historyczne wydarzenie, zgromadziło 15 już funkcjonujących Rad Seniorów w woj. podlaskim oraz jedną w Gminie Puńsk, która niebawem będzie utworzona. W Kongresie wzięło udział ok. 80 osób, w tym 12-osobowa reprezentacja Rady Seniorów Gminy Supraśl. Program Kongresu przedstawiał się następująco (w zał.).

W Kongresie wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki oraz Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski. Głównym celem zwołania Kongresu było wzajemna integracja Rad Seniorów oraz wymiana doświadczeń w różnych kwestiach życia senioralnego.

W rezultacie dyskusji i zgłoszenia licznych wniosków w trakcie Kongresu przyjęto następujące ważniejsze ustalenia:

1. Uczestnicy i organizatorzy Kongresu występują do Marszałka Woj. Podlaskiego z petycją o poparcie wniosku na rzecz szybkiego wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających finansowanie Rad Seniorów z budżetu Gminy.

2. II Kongres Rad Seniorów Woj. Podlaskiego odbędzie się w 2021 roku w Dąbrowie Białostockiej.

3. Wszystkie Rady Seniorów ze względu na trwającą pandemię koronawirusa podejmą inicjatywę organizacji prac Rad seniorów w trybie zdalnym.

I Kongres był zorganizowany w kompleksie turystycznym „Ośrodek 5 Dębów”.

Całość organizacji I Kongresu znalazła się w rękach Pani Jolanty Wołągiewicz, Pani Bożeny Bednarek i Pana Jana Oniszczuka reprezentujących Wojewódzką Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

 

 

Materiał przygotował:

Krzysztof Wolfram

Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl

    Please publish modules in offcanvas position.