• 1.jpg
 • 3.jpg
 • 3_zima.jpg
 • 5_zima.jpg
 • 7.jpg
 • DSC_0051.jpg
 • IMG_20210205_084357_2.jpg
 • IMG_20210205_085100.jpg
 • IMG_20210205_122102_2.jpg
 • kule.jpg

 

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie zwykle pod nazwą ,,AKTYWNI''

 nr w ewidencji: 32/zw, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 REGON 384833544

 NIP 966 213 64 18

 Adres do korespondencji:

16-030 Supraśl, Karakule

ul. Karakule 70

numer konta 09 1600 1462 1897 2247 8000 0001

 

Cele działania:

 1. Aktywizacja środowiska senioralnego Gminy Supraśl.

 2. Podejmowanie działań prozdrowotnych, pro-rozwojowych na rzecz środowiska senioralnego.

 3. Współpraca z innymi środowiskami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz Gminy Supraśl.

 4. Pomoc w realizacji projektów inicjowanych przez władze Gminy Supraśl.

Teren działania: Województwo Podlaskie

Środki działania:

 1. Działalność członków Stowarzyszenia.

 2. Środki pozyskane z różnych źródeł (prywatnych i publicznych).

 3. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych.

 4. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez władze rządowe, samorządowe wszystkich szczebli.

Podstawowe logo:

 

Zestaw znaków ( identyfikacji stowarzyszenia ) do wykorzystania przy projektowaniu grafik i innych materiałów reklamowych.

 

 tekst Jadwiga Kochanowska

projekt graficzny materiałów brandingowych: Genowefa Obuchowicz