PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

 

4 DNI NA PODLASIU NADBUŻAŃSKIM

 

W połowie października br. grupa seniorów weteranów PTTK z całej Polski odbyła wyprawę poznawczą na Podlasiu Nadbużańskim. Dolina Bugu, czwartej co do długości (772 km) rzeki w Polsce, to jedna z tych krain, które ciągle czekają na swoich odkrywców.

Konkurencja Puszczy Białowieskiej, Bagien Biebrzańskich czy Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego jest wciąż zbyt atrakcyjna dla większości spędzających wolny czas na obszarze woj. podlaskiego. A może to efekt złej promocji krainy z Bugiem w tle?

Bazą wypadową naszej grupy był starożytny Drohiczyn, a kwaterowaliśmy w hotelu „Pod Katedrą” u Pana Marka Kosińskiego, mając cały czas zapewnioną wspaniałą podlaską gościnę,

Stan wyjątkowy związany z konfliktem na granicy polsko-białoruskiej nie pozwolił nam na odwiedzenie wszystkich zaplanowanych miejsc, choćby stadniny w Janowie Podlaskim czy Niemirowa k/Mielnika. Udało się nam odwiedzenie następujących atrakcyjnych miejsc związanych z Pradoliną Bugu.

- Muzeum Rolnictwa i Skansen w Ciechanowcu

- Miejscowość rodzinną Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski- szkołę podstawową i kościół pw. Przemienienia Pańskiego, miejsce jego chrztu w Zuzeli.

- Pałac Ostrowskich z XIX w. w Korczewie (notabene na 3 tyg. przed jego pożarem)

- Katedrę pw. Świętej Trójcy w Drohiczynie z XVIII w. wraz z podziemiami

- Muzeum Archidiecezjalne w b. klasztorze franciszkańskim

- Kościół Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych

- Cerkiew prawosławną z XVIII w. pw Mikołaja Cudotwórcy

- Muzeum Kajakarstwa, jedyną taką placówkę w Polsce

- Ruiny zamku z XI w. w Mielniku

- Kopalnię kredy w Mielniku

- św. Górę w Grabarce

- Nowiutką wieże widokową w Drohiczynie umożliwiającą oglądanie całej Skarpy Drohiczyńskiej

- Dwór w Gródku n/Bugiem i spotkanie z jego właścicielem Andrzejem Brochockim

-Muzeum Ofiar Obozu Koncentracyjnego i tereny obozowe w Treblince zwiedzane na specjalnie dla turystów zmotoryzowanych wytyczonej trasie.

Jak widać spektrum wartości krajobrazowych było olbrzymie, a kilka osób z naszej grupy odwiedziło Podlasie Nadbużańskie po raz pierwszy w życiu.

Dla mnie, organizatora wyprawy był to jednocześnie hołd złożony Ziemi Nadbużańskiej, krainie bardzo mi bliskiej, a ciągle dalekiej wielu mieszkańcom naszego kraju, krainy wartej zobaczenia.

 

Krzysztof Wolfram

Supraśl, listopad 2021

 
Podróże małe i duże
 
DREWNALE BLISKO NAS
  
     Co oznacza słowo MURAL wiedzą prawie wszyscy. Wszyscy znają nie tylko z mediów społecznościowych białostockie murale, takie jak: "Dziewczynkę podlewającą drzewo konewką" przy ulicy Piłsudskiego, czy słynną "Babcię, do której należy wysłać pocztówkę" umieszczony na ścianie bloku przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie", a także znany w Polsce portret Kory przy ul. Foksal w Warszawie.
Są murale o tematyce patriotycznej, portretowej, krajobrazowej czy też wyłącznie jako kompozycje malarsko-graficzne.
A kto słyszał o drewnalu lub deskalu?
Termin ten nie do końca jest zdefiniowany. Krótko rzecz traktując drewnal/deskal/ to inaczej mural tylko namalowany na dużej przestrzeni drewnianej. Może to być ściana stodoły, fragment budynku lub ogrodzenie. Aby zapoznać się z tego rodzaju twórczością odwiedźmy mała wioskę SITAWKA położoną -miedzy Korycinem a Janowem w woj. podlaskim. To około 35 km na północ od Białegostoku. Tam z inicjatywy miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich artysta malarz Arkadiusz Andrejkow pochodzący i wykształcony w Sanoku wykonał kilkanaście drewnali, które prezentuję poniżej.
Inspiracją do powstania obrazów były oryginalne zdjęcia mieszkańców Sitawki pochodzące z domowych zbiorów. Same drewnale stały się ciekawą formą promocji wioski. Warto tam wpaść i poznać tę nową formę sztuki
 
tekst/zdjęcia Krzysztof Wolfram   
Supraśl listopad 2021r

 

 opracowanie - Genowefa Obuchowicz

 

Aktualne problemy seniorów z chorobami przewlekłymi.

W dniu 13 października 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Gminy Supraśl. Na posiedzenie zaproszeni zostali:

Burmistrz Supraśla – Radosław Dobrowolski

Centrum Pomocy Caritas – ks. Jerzy Sęczek

Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia – Marek Masalski

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Barbara Szutko

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja o aktualnych problemach związanych z pomocą charytatywną dla osób przewlekle chorych. Spotkanie dotyczyło problemu opieki nad osobami starszymi, chorymi.

Na wstępie Pani Nina Kubajewska opowiedziała o swoich osobistych, ciężkich przeżyciach w trakcie opieki nad swoją matką. Zdaniem Pani Niny największym problemem opieki długoterminowej jest brak informacji od lekarzy rodzinnych o możliwościach uzyskania pomocy. Ponadto dodała, że należy zmienić formę świadczonych usług. W chwili obecnej można skorzystać z pomocy pielęgniarki oraz rehabilitanta. Bardzo często jednak osoba chora potrzebuje szerszego wsparcia np. geriatry, logopedy, rehabilitanta, psychologa. Ponadto należałoby zwiększyć liczbę limitów przyjęć dla firm oferujących usługi, ponieważ kolejki są bardzo długie.

 

Burmistrz Supraśla zaproponował, aby wspólnie opracować ulotkę, plakat na której będą informacje o formach pomocy chorym paliatywnie.

Pani Barbara Wolfram zaproponowała, aby taką informację w następnej kolejności wywiesić w przychodniach lekarskich.

Burmistrz Supraśla wyszedł z propozycją, aby zorganizować kurs przygotowujący wybrane, chętne osoby do opieki nad osobami starszymi pod względem psychologicznym, geriatrycznym.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Barbara Szutko podziękowała księdzu Jerzemu Sęczek za bardzo dobrą współpracę i ogromne zaangażowanie na rzecz pracy ośrodka. Poinformowała również o formach pomocy dostępnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie: usługi opiekuńcze oraz pomoc lekowa. Dodała, że z pomocy lekowej korzysta w chwili obecnej około 100 osób w naszej gminie.

Ksiądz Jerzy Sęczek poinformował o możliwości wypożyczenia z Caritasu sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek itp.

Pan Marek Masalski zaproponował formę samopomocy – aby młodsi seniorzy pomagali starszym na taka formę pomocy wszyscy uczestnicy spotkania się zgodzili i zobowiązali się ją promować w klubach, na spotkaniach oraz w środkach masowego przekazu.

W roku 2023 zostanie zaprojektowana podstrona na której zamieszczane będą wszystkie istotne informacje dla każdego obłożnie chorego seniora i ich opiekunów.

tekst Anna Iwaniuk

zdjęcia Genowefa Obuchowicz

 

II Zlot Seniorów Gminy Supraśl

11.09.2021r II Zlot Seniorów rozpoczęliśmy spotkaniem pod pomnikiem Powstańców Listopadowych.Pan Burmistrz opowiedział jak doszło do ujawnienia i uhonorowania Powstańców zamordowanych w okrutny sposób przez rosyjskiego zaborcę. Delegacje: Gminy z panem Burmistrzem, Rady Seniorów i KGW Ogrodniczki z zespołem "Żurawinki" złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn Polski i pojechaliśmy pod wiatę, gdzie czekały na nas panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ogrodniczkach z gorącym bigosem.

Zaproszenie


 opracowanie - Genowefa Obuchowicz